Komplexní propagace 2017-03-21T09:37:31+00:00

Komplexní propagace

Aby propagace přinášela co největší zisk, musí být komplexní a měřitelná a musí být založena na zvyšování obchodních ukazatelů.

Oddělení marketingu

Na rozdíl od běžných reklamních oddělení provádíme komplexní strategický marketing: zkoumáme konkurenci, vaši značku a cílové auditorium. Zjišťujeme a násobíme konkurenční přednosti, provádíme hloubkové hodnocení efektivity každého kanálu na základě obchodních kazatelů.

Měřitelný přístup

Abychom určili nejrentabilnější kanály a objektivně rozložili reklamní rozpočet, provádíme analýzu projeveného zájmu a prodeje.

Při komplexní propagaci vylaďujeme hloubkovou analytiku, s jejíž pomocí měříme všechna stádia trychtýře od návštěv až prodejům, testujeme velký počet kanálů, klíčových slov a inzerátů. To nám umožňuje určit cestu absolvovanou klientem do okamžiku nákupu, nalézt nejrentabilnější kanály, zavést změny a zvýšit zisk při stejném rozpočtu na propagaci.

Výsledek

Místo oddělení reklamy získáváte plnohodnotné marketingové oddělení.

Měřitelný výsledek

Všechna stádia trychtýře prodejů jsou sledována. Takto sledujeme, které kanály je nutno posílit a které odmítnout.

Zlepšení marketingu

Všechny kanály propagace jsou nastaveny a pracují naplno. Zároveň testujeme nové.

Vývoj strategie rozvoje

Plán pro zvýšení obchodních ukazatelů a dosažení nových KPI.

Zlepšení práce prodejního oddělení

Je nastaven systém řízení vztahů s klienty, jsou vypracovány skripty prodejů, zlepšuje se práce prodejního oddělení.