Marketingová stratégie 2017-03-21T10:42:42+00:00

Marketingová strategie

Vyhledávání a realizace konkurenčních předností. Přednosti jsou jednoduchou odpovědí na otázku „Proč se má nakupovat právě u vás?“

Za tímto účelem zkoumáme váš produkt a značku, konkurenční prostředí a zákazníky. Tam, kde se protínají výzkumy, vytváří se přednosti.

Po určení cílů a úkolů zahajujeme výzkumy, které jsou základnou strategie.

Shromažďování dat

Místo oddělení reklamy získáváte plnohodnotné marketingové oddělení.

Výzkum značky

Zkoumáme do hloubky obchodní procesy a produkty, hodnotíme průběžné problémy, zjišťujeme možnosti.

Zkoumání konkurence

Zjišťujeme zranitelná místa konkurence. Určujeme směry pro potenciální strategický postoj – nastavení.

Výzkum cílové skupiny

Za pomoci hloubkových pohovorů a anket, práce s ohlasy a jinými výzkumy, studujeme cílové auditorium. Výsledkem je zjištění problémů zákazníka, které jsou řešitelné vaší nabídkou.

Výsledek:

Zjištění problémů, doporučení ohledně vylepšení produktu, propracování architektury značky.

Vývoj a rozpracování předností

To je nejdůležitější etapa práce, vždyť právě zde vytváříme podstatu veškeré strategie.

Hledání pochopitelné a prokazatelné odpovědi na otázku „Proč nakupovat právě u vás?“

Zpracováváme hypotézy a tyto testujeme na základě dat shromážděných v průběhu předchozí etapy. Volíme nejvhodnější výherní koncepci, na jejímž základě bude vybudována marketingová strategie.

Výsledek: koncepce strategie a nastavení značky.

Vytvoření strategického plánu pro uplatnění předností

Volíme kanály, vyvíjíme obsah a způsob pro nabídnutí vašich předností cílovému auditoriu.

Obsah

Vytváříme témata a rubriky, které hovoří o přednostech vaší společnosti. Propracováváme jejich styl v závislosti na komunikačním kanálu.

Komunikační kanály

Vyhledáváme ty nejpopulárnější komunikační kanály pro cílové auditorium. Vypracováváme a zdokonalujeme prototypy komunikačních bází.

Kreativita

Vytváříme reklamní, sociální a značková sdělení pro každý kanál.

Kanály a způsoby komunikace s cílovým auditoriem, forma a styl komunikace, rubriky a příklady sdělení.

Mediální plánování

Jak dosáhnout toho, aby se co nejvíce potenciálních klientů dozvědělo o vás a o vašich přednostech? Reklama a propagace!

Reklamní kanály

Hledáme nejvhodnější formáty v rámci zvolených komunikačních kanálů.

Výpočet ceny

Hodnotíme rozsah nezbytného reklamního toku pro dosažení určených cílů.

Timeline

Vytváříme timeline aktivace reklamních aktivit. Určujeme KPI pro každý kanál.

Systém analytiky

Vypracováváme doporučení pro zavádění systému hloubkové analytiky pro sledování obchodních ukazatelů marketingové kampaně.

Konkrétní plán realizace marketingové strategie a KPI pro hodnocení její efektivity.