Zpracování osobních údajů v souladu s GDPR 2018-06-13T13:08:53+00:00

 

 

 

Informační povinnost

Společnost SAC Network s.r.o. Vás tímto informuje o zpracování vámi poskytnutých osobních údajů v níže uvedeném rozsahu, ve smyslu Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

Účel zpracování – kontaktní formulář:
Odpověď na zprávu zaslanou prostřednictvím kontaktního formuláře z webu www.sacnetwork.cz

Zpracovávané osobní údaje:
jméno a příjmení, email

Zákonný důvod a doba uložení:

 1. Oprávněné zájmy správce , doba uložení: 2 měsíce
  Osobní údaje jsou uloženy jen po nezbytně nutnou dobu pro odpověď na odeslaný kontaktní formulář.
 2. Smlouva , doba uložení: 3 roky
  Jako důkazní materiál v případném občanskoprávním sporu.

Příjemci osobních údajů:
Vaše osobní údaje mohou být předávány následujícím příjemcům:
savana s.r.o. – Webhosting

Předávání do zahraničí:
Vaše osobní údaje nebudou předávány do zahraničí.

Kontaktní údaje správce:
SAC Network s.r.o., Lublaňská 653/51, Praha 2 12000, IČ: 01815571, info@sacnetwork.cz

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
 • vznést námitku proti zpracování na přenositelnost údajů
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

společnost SAC Network s.r.o.